Obiectivul nostru în cadrul procedurilor de insolvenţă este să limităm imediat pierderile ocayionate clienţilor şi să îi poziţionăm în vederea desfăşurării viitoare a procedurii. Reprezentăm societăţi în dificultate, administratori, proprietari, creditori şi investitori, supraveghind procedurile de reorganizare atât în cadrul contencios, cât şi în cele ce privesc activitatea curentă a debitorilor.

Avem o experienţă bogată în toate tipurile de litigii incidente procedurii insolvenţei, cum ar fi în cele ce au ca obiect contestaţii ale măsurilor luate de administratori judiciari sau lichidatori, sau în cele care au ca obiect anularea actelor frauduloase, executarea garanţiilor, atragerea răspunderi persoanelor responsabile, modalitatea de administrare a societăţilor în insolvenţă şi lichidarea activelor.