Practica noastră acoperă întreaga sferă a dinamicii drepturilor de proprietate, de la achiziţie, la dezvoltare şi până la vânzare sau închiriere.

Acordăm asistenţă clienţilor referitoare la contracte de vânzare-cumpărare, închiriere şi administrare, în proceduri privitoare la înscrierile în cărţile funciare şi, acolo unde nu există altă alternativă, în cadrul litigiilor având ca obiect drepturi reale, sau cele generate de transferuri de proprietate.

Asigurăm pentru clienţii noştri consiliere referitoare la documentaţiile necesare, cu privire la stabilirea unor garanţii corespunzătoare, în proceduri de obţinere a autorizaţiilor necesare şi în cadrul contractelor de antrepriză. Urmărim ca acordurile contractuale să respecte etapele tehnice şi analizăm caietele de sarcini şi graficele de lucru pentru a le sincroniza cu prevederile contractuale în vederea evitării apariţiei unor dispute.