Acordăm servicii de asistenţă juridică angajatorilor cu privire la respectarea prevederilor care guvernează desfăşurarea raporturilor de muncă, precum şi servicii de reprezentare în cazul conflictelor de muncă. Asigurăm asistenţă şi reprezentare în proceduri prealabile, în cele contencioase şi ajutăm clienţii să îşi actualizeze practicile de lucru şi regulamentele de organizare şi funcţionare în raport de legile în vigoare.

Avem o experienţă bogată în redactarea contractelor de muncă, a asistenţei şi reprezentării în cadrul procedurilor de cercetare disciplinară şi în cele referitoare la modalităţilor de încetare a contractelor. Expertiza noastră este solicitată constant în legătură cu redactarea clauzelor şi acordurilor de neconcurenţă şi confidenţialitate. În strânsă legătură cu aceste aspecte, asistăm clienţi în proceduri de notificare adresate foştilor angajaţi, în cele privind recuperarea documentelor importante sau pentru a împiedica practicile de concurenţă neloială cu privire la deturnarea clientelei şi recrutarea personalului angajat.