În mediul economic actual, administrarea unei afaceri presupune şi o bună cunoaştere a prevederilor legale ce fac parte din ramura dreptului public. Oferim servicii de asistenţă şi reprezentare companiilor în cadrul diverselor proceduri şi cu privire la multiplele reglementări legale existente, cum ar fi contractele administrative sau de achiziţie publică, obţinerea aprobărilor şi autorizaţiilor, liberul acces la informaţie şi, de asemenea, în procedurile contencioase.

În acelaşi timp, oferim asistenţă persoanelor fizice confruntate cu refuzuri nejustificate de a le fi eliberate autorizaţii administrative, întârzieri nejustificate în soluţionarea cererilor, precum şi reprezentarea în cadrul procedurilor prealabile, dar şi în fața instanțelor de judecată.