Accentul practicii noastre cade asupra cererilor de executare formulate de creditori, fiind de cele mai multe ori în poziţia de a asigura asistenţă şi reprezentare juridică în proceduri complexe de executare silită a hotărârilor judecătoreşti sau a altor titluri executorii.

Avem o experienţă bogată în acest domeniu şi asigurăm strategii practice şi inovatoare clienţilor noştri care asigură şanse maxime de realizărea drepturilor supuse executării. Colaborăm îndeaproape cu executorii judecătoreşti şi supraveghem ca procedurile să fie desfăşurate cu celeritate şi cu implicarea totală din partea organelor care aplică procedura. Reprezentăm clienţi în cadrul contestaţiilor la executare şi facem tot posibilul ca să anticipăm şi să contracarăm orice încercare de amânare sau zădărnicire a procedurilor.