Reprezentăm sportivi și cluburi într-o gamă variată de mandate, pornind de la nou reglementatele contracte de activitate sportivă cu clauze specifice privind disciplina şi viaţa sportivă, transferul contractelor, dreptul la imagine, etc., consultanţă privind legislația finanțării activității sportive, metodologia privind eliberarea autorizaţiei de sportiv de performanţă precum și în domenii conexe cum sunt proprietatea intelectuală, contracte de publicitate, contracte de sponsorizare și asistență şi reprezentare în cadrul negocierilor.

Practica noastră include şi următoarele servicii:
– asistența și reprezentarea juridică în proceduri litigioase, sau pre-litigioase, în faţa comisiilor sportive interne şi/sau internaţionale, instanţelor judecătoreşti sau arbitrale specifice;
– asistenţă şi consultanţă juridică privind statutele federaţiilor, redactarea regulamentelor de ordine interioară şi disciplină a cluburilor sportive, asistență şi reprezentare în relaţia cu cluburile, jucătorii, agenţii sau federaţiile;
– asistenţă şi consultanţă juridică privind contractele cu agenţii sportivi.

Oferim asistență pentru redactarea regulamentelor de desfășurare a evenimentelor sportive și obținerea autorizațiilor necesare desfășurării evenimentelor sportive organizate de asociații cu profil sportiv.

Cu precădere, majoritatea mandatelor încredințate societății noastre au legătură cu activitatea pe ramura de sport baschet.